Program konference Kompas vzdělávání pro 21. století

 22. 9. 2021

Přírodovědecká fakulta, aula C2, přízemí

8.00 —

— 9.00

Registrace účastníků | Občerstvení

9.00 —
— 9.30

Zahájení konference

 

Úvodní projevy

Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Bohumil Jiroušek, rektor Jihočeské univerzity

Helena Koldová, děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Pavel Klíma, náměstek hejtmana Jihočeského kraje

9.30 —
— 11.00

Panel Kde jsme?

 

Jižní Čechy – místo pro vzdělávání

Martin Kuba, Jihočeský kraj

Přístupy, posuny a zkušenosti škol z období distančního vzdělávání

Prezentace

Tomáš Zatloukal, Česká školní inspekce ČR

Náklady vzdělávacích nerovností a situace v Jihočeském kraji

Prezentace

Václav Korbel, PAQ Research, s.r.o.

11.00 —

— 11.30

Přestávka

 

11.30 —

— 13.00

Panel Co dál?

 

Vize přípravy učitelů na Pedagogické fakultě JU Učitel pro Futuro

Prezentace

Helena Koldová, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Organizace distanční výuky, její příležitosti a profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ Londýnská

Prezentace

Martin Ševčík, ZŠ, Praha 2, Londýnská 34

Formativní hodnocení, propojování škol směrem k výuce, reflexi apod.

Prezentace

Kateřina Sládková, Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

13.00 —

— 14.00

Oběd (Menza JU)

 

14.30 —

— 16.00

Panel Cesta ke změně?

 

Eduzměna – společná cesta k ještě lepšímu vzdělávání

Prezentace

Zdeněk Slejška, Nadační fond Eduzměna

Pilotáž středního článku – přímá podpora vedení škol a zřizovatelů

Prezentace

Martina Běťáková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Inovace oborové soustavy

Prezentace

Petr Bannert, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

16.00 —

— 17.00

Přestávka

 

17.00 —

— 18.00

Panel České školství 2021+

Menza JU, 1. patro

Panelová diskuse se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Video

Martina Běťáková a Jaromír Beran, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Petra Mazancová, Učitelská platforma, z.s.

18.00 —

— 21.00

Večerní recepce  prostor pro neformální setkání

 23. 9. 2021

8.30 —

— 9.00

Prezence | Občerstvení

 

9.00 —
— 10.30

Střední článek podpory

(workshop)

Filozofická fakulta

posluchárna P1

1. patro

Inovativní přístupy ke vzdělávání 1

(panelová diskuse)

Prezentace

Filozofická fakulta

posluchárna P2

1. patro

Propojení firem a škol jako cesta ke Vzdělávání 4.0

(panelová diskuse)

Prezentace

Přírodovědecká fakulta

posluchárna C1

přízemí

Kompetenční rámec studenta učitelství

(panelová diskuse)

Přírodovědecká fakulta

posluchárna C3

přízemí

10.30 —

— 11.00

Přestávka

 

11.00 —

— 12.30

Podpora práce ředitelů – Partnerství škol na jihu Čech

(panelová diskuse)

Prezentace

Filozofická fakulta

posluchárna P1

1. patro

Inovativní přístupy ke vzdělávání 2

(přednáška)

Video

Filozofická fakulta

posluchárna P2

1. patro

12.30 —

— 13.30

Oběd (Menza JU)

 

 

Program ve formátu PDF je možné stáhnout na odkazech níže: