O konferenci 2021

Hlavním cílem konference Kompas vzdělávání století bylo nalézt filozofii jihočeské školy 21. století. K dosažení vytyčeného cíle spojily své síly Jihočeský kraj a Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, za podpory kolegů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce, Jihočeské hospodářské komory a mnoha dalších. 

Setkání bylo dvoudenní. Konference se konala 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu Jihočeské univerzity. První den přinesl vstupy ke společným tématům za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i hejtmana Jihočeského kraje, druhý den si účastníci mohli vybrat z pestré nabídky besed a workshopů.

Na tomto odkazu jsou u jednotlivých panelů a sekcí k dispozici příspěvky z prvního i druhého dne konference.

Tisková zpráva


Konference je realizována v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001, ve spolupráci Jihočeského kraje a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000001Jihočeský kraj

 

pfjcu